අපි ගැන

සමස්ත ලංකා වකුගඩු රෝගීන්ගේ සංගමයේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ඔබ සාදරයෙන් පිලිගනිමු

සමස්ත ලංකා වකුගඩු රෝගීන්ගේ සංගමය යනු,

ශ්‍රී ලාංකීය වකුගඩු රෝගීන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ පවුල් වල සෞඛ්‍යය සහ සමාජ සුභ සාධයනය සඳහා කැප වුනු, ස්වෙච්ඡා සංවිධානයක් වන අතර, එය වකුගඩු රෝගීන්, වෛද්‍යය වරුන්, කළා කරුවන්, බුද්දිමතුන් සහ පූජ්‍යය පක්ශයෙන් සැදුම් ලත් ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිම වකුගඩු රෝගීන්ගේ සංගමයයි.

  • වකුගඩු රෝගීන්ට සත්කාර
  • වකුගඩු රෝගී සමාජ සත්කාර
  • සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනික මෙහෙවර
  • අධ්‍යාත්මික මෙහෙවර

සංගමයට අනුග්‍රහය දක්වන්නන්

සමස්ත ලංකා වකුගඩු රෝගීන්ගේ සංගමය වෙනත් බාහිර අරමුණු වලින් තොරව වකුගඩු රෝගීන් හා ඔවුන්ගේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන්ම කැපවුනු ඉතා පාරිශුද්ධ සංවිධානයක් වන බැවින් අප සංගමය වෙත නන් අයුරින් උපකාර කිරීමට බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ස්වේච්චාවෙන්ම ඉදිරිපත් වෙති.

එඩ්වඩ් ජයකොඩි මයා

වෛද්‍යය සුසිල් අතලේ (මෙඩිකල් ඒඩ් ටු ශ්‍රී ලංකා)

වෛද්‍යය රිස්නි කාසීම් මයා

වෛද්‍යය රිකාස් ශෙරීෆ්

තුසිත ගජනායක මයා

පුබුදු ඉන්දික පෙරේරා

මොහොම්ඩ් ආකීබ්

වකුගඩු රෝගීන්ට ජීවතය දෙන්න ඔබත් දායක වන්න