ගෞරවණීය ස්තූතිය හා ප්‍රණාමය

වකුගඩු රෝගීන්ගේ ජීවිතය සුරැකීමට නන් අයුරීන් උදවු උපකාර සහ සහයොග ලබා දුන් ඔබ සැමට ගෞරවණීය ස්තූතිය සහ ප්‍රණාමය මෙයින් පුද කරමු.

මෙඩිකල් ඒඩ් ටු ශ්‍රී ලංකා

ඩයලිසිස් ප්‍රතිකර්මය නොමිලේ කර දීම සඳහා අවශ්‍ය රුධිර කාන්දු පෙරන කට්ටල 300ක් ලබා දීම. වෛද්‍යය උපාලි රණසිංහ, වෛද්‍යය නාලිනී රණසිංහ, වෛද්‍යය සුසිල් අතලේ

විවිධ දානපතීන් විසින් ලබා දෙන ප්‍රධානයන්

මහාචාර්යය මන්දික විජේරත්න - රු 100,000/-
කේ. ආර්. ද සිල්වා - රු 100,000/-
කනේවෙල ජයසේකර - රු 100,000/-
මහාචාර්යය රිස්වි ෂෙරීෆ් - රු 90,000/-
ශ්‍රීමා පළිහපිටිය - 140,000/-
වෛද්‍යය සුසිල් අතලේ සහ එම මැතිණිය - මාසිකව රු 6000/- බැගින්
ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය - රු 100,000/-

වකුගඩු රෝගීන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්වයක් - දායකත්වය - නොවාටිස් ආයතනය

සංගමයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගෙන ඇති ශ්‍රී ලාංකීක වකුගඩු රෝගීන්ගේ පවුල් වල දුවා දරුවන් හට මසකට රු 500/= ක ශිෂ්‍යාධාරයක් 2015, 2016 සහ 2017 යන වසර සඳහා නොවාටිස් ෆාමා ආයතනයේ, සමාජ සත්කාර අරමුදල මගින් ලබා දුනි.

වකුගඩු රෝගීන්ට කලා කරුවන්ගේ සෙනෙහස

වාර්ෂිකව පවත්වන ශ්‍රී ලාංකීක රූ රැජින තේරීමේ තරඟයෙන් ලැබෙන අදායමෙන් 2015 සහ 2016 යන වසර දෙකෙහි රු ලක්ෂ 5 බැගින් මේ දක්වා ලක්ෂ 10ක මුදලක් වකුගඩු රෝගීන්ගේ ඩයලිසිස් ප්‍රතිකර්මය උදෙසා මොඩ්ල් ෂොප් අධිපතිනියන් වන සංගීතා වීරරත්න සහ ෂෙරීන් කුමාරණතුංග යන දෙපල මූලික වී පරිත්‍යාග කරන ලදි.

වකුගඩු රෝග පිලිඹඳ දැනුවත් කිරීමට අනුග්‍රාහකත්වය

නොවාටිස් ෆාමා රෝච් ආයතනයෙන් වකුගඩු රෝගීන්ට වැදගත් වන පොත් වර්ග 10ක් සහ ප්‍රථම වරට වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන් එලි දැක්වුනු කැලැන්කරය මුද්‍රණය කිරීමට අනුග්‍රහය දක්වන ලදි.

මසකට එරිත්ත්‍රොපොයිටීන් එන්නත් 10ක්

පූජ්‍යය අළු දෙනියේ සුබොදි හිමි විසින් මසකට එරිත්ත්‍රොපොයිටීන් එන්නත් 10ක් ප්‍රදානය කරමින් සිටිති.

ඉන්ද්‍රාණි නාඋල මහත්මිය

වෙස්ටර්න් රෝහලේ සුළු සේවිකා ඉන්ද්‍රාණි නාඋල මහත්මිය විසින් ඇගේ මාසික වේතනයෙන් රු 500/- ක මුදලක් පරිත්‍යාග කල අවස්ථාව.

ශ්‍රී ලංකන් කිඩ්නි ෆෞන්ඩේශන් ආයතනය

එරිත්ත්‍රොපොයිටීන් එන්නත් 30ක්, ඖෂධ වර්ග, වකුගඩු රෝගීන්ට අහාර පාන ලබා ගැනීමට මුදල් වවුචර ඩයලිසිස් ප්‍රතිකර්මය සඳහා නන් අයුරින් උදව් කිරීම, ගං වතුරට ලක් වූ වකුගඩු රොගීන් සඳහා ආදාර සැපයීම.

දිනය අධාර කල මුදල
26/09/2015 Rs. 19,135.00
18/11/2015 Rs. 11,250.00
12/17/2015 Rs. 17,850.00
6/1/2015 Rs. 5,650.00
4/2/2016 Rs. 24,450.00
9/3/2016 Rs. 30,050.00
7/4/2016 Rs. 29,000.00
8/4/2016 Rs. 24,450.00
2/6/2016 Rs. 23,450.00
30/08/2016 Rs. 96,270.00
4/9/2016 Rs. 49,980.00
4/9/2016 Rs. 9,000.00
13/09/2016 Rs. 2,050.00
9/12/2016 Rs. 50,030.00
9/12/2016 Rs. 50,030.00
Dayada Collection Rs. 432428.28
General Collection (Spent for Dialysis Consumables & Erythropoitin) Rs. 100000.00
Religious Trip To Kataragama (Accomodation) Rs. 50000.00
Chandana De Silva - Member of SLK Foundation Rs. 50000.00
Doctor Susil Athale Religious Trip To Kataragama (Meals) Rs. 50000.00
60 Erythropoitin Injections Rs. 99960.00
50 Erythropoitin Injections Rs. 83300.00
SLK Foundation Rs. 1318068.80
Medical AID to SL Rs. 437600.00

What they Say?

 • Thusitha Gajanayake

  Medical Advisor Novartis Pharma Services AG

  We partner with people and organizations around the world because by working together we can make a greater difference. We respect the independence and integrity of patient organizations. Our role is to learn from the Samastha Lanka Kidney Patient’s Association how best to support patients living with kidney transplantation. Our partnership with Samastha Lanka Kidney Patient’s Association is absolutely valuable. This inspiration motivates us to revolutionize the research, development and manufacturing of quality innovative medicines that help people live longer with a better quality of life giving more time to do the things that matter to them.

 • Asiri Weerahandi

  " Samastha Lanka Kidney Patients Association (SLKPA) led by Dr. Sanjaya Heiyantuduwa has been continuously contributing greatly towards the well being of Kidney patients in Sri Lanka. It was an honour for me to have supported this noble cause towards Medical education & awareness on Kidney Disease. I wish Dr. Heiyantuduwa & the staff of SLKPA all the success in their superhuman efforts....... "

 • K. T. R De Silva

  " Last annual meeting I donated 100000/= for dialysis project of SLKPA. I am very happy how it was utilized for patients K.T.R. DE SILVA191/p.jayanthi mawatha hibutana angoda "

වකුගඩු රෝගීන්ට ජීවතය දෙන්න ඔබත් දායක වන්න